Software udvikling kan give en stor gevinst i form af optimeret produktivitet, besparelser på tid, og dermed penge. Hvor meget tid går der ikke med at holde adskilte systemer ajour, grave vigtige dokumenter frem fra e-mail indbakken eller bare at modtage ordrer og indtaste dem i et ERP system?

Men software udvikling er samtidig en svær process at styre, og det kan hurtig blive enorm dyrt. Man skal som virksomhed sætte sig nogle helt klare mål hvad det er man vil med software.

5 spørgsmål du skal besvare inden du investerer i skræddersyet software

  1. Hvilke forandringer skal projektet resultere i?

Hvordan vil du gerne have morgendagen til at se ud – eller rettere sagt – hvilke problemer vil du gerne have løst?

Når du har fundet ud af det, er det så realistisk at opnå, og endnu vigtigere, har projektet beføjelser til at levere disse forandringer?

  1. Hænger forandringerne sammen med ledelsens mål for fremtiden?

For at software skræddersyet til virksomheden kan give værdi, skal det harmonere med virksomhedens og ledelsens mål for fremtiden.

  1. Kan jeg finde et færdigt produkt som opfylder mit behov?

For den almindelige virksomhed, skal software udvikling ses som det sidste alternativ fordi der slet ikke findes andre løsninger, eller at eksisterende løsninger langt fra opfylder behovet. Mange “hyldevarer” kan tilpasses den enkelte virksomheds behov, og da en hyldevare giver dig bedre mulighed for reklamation, support og fejlrettelse vil dette ofte være den bedste løsning.

  1. Hvor stort et afkast i form af besparelser eller forøget omsætning skal projektet levere?

Sæt et konkret tal på hvor mange mandetimer pr. måned, hvor mange kroner osv. du skal opnå før projektet bliver en success. Det er vigtigt for en leverandør at vide hvad kunden prøver at opnå, da det ellers kan føre til store uenigheder hvis man ikke har afstemt forventningerne på forhånd.

  1. Hvor hurtigt skal afkastet opnås? Kan du evt. definere nogle delmål som på et tidligt tidspunkt kan fortælle om det ser realistisk ud?